AANVRAGEN VERGOEDING BIJ UW ZORGVERZEKERAAR

Alarmeringsapparatuur moet het zelfstandig wonen mogelijk maken als:

 • U sociaal redzaam bent, en
 • Redzaam bent in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL-redzaam), maar
 • Een lichamelijk beperking heeft en door ziekte of gebrek een verhoogd risico loopt in een noodsituatie terecht te komen.

Met uw lichamelijke beperking kunt u voor alarmeringsapparatuur in aanmerking komen als:

 • Voor u een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf in te roepen, en;
 • U bovendien gedurende langere tijd op uzelf aangewezen bent; en
 • U niet in staat bent in een noodsituatie de telefoon zelfstandig te bedienen.

De zorgverzekeraar beoordeelt of u aangewezen bent op alarmeringsapparatuur vanuit de Zvw. ZorgServicePunt+ regelt de vergoeding met uw zorgverzekeraar en kan alleen een vergoeding voor u regelen vanuit de Zvw.

Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

In het Wlz kompas is beschreven wat in de Wlz wordt verstaan onder toezicht en personenalarmering, onder ‘Vormen van Begeleiding’, Toezicht en interventie’.

Toezicht en interventie

Toezicht houdt in dat een zorgverlener signaleert of een cliënt hulp nodig heeft en daarop adequaat reageert met een passende interventie. De mate en vorm waarin het toezicht plaatsvindt, hangt af van de situatie van de cliënt. Het kan gaan om permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Permanent toezicht betekent onafgebroken toezicht en actieve observatie gedurende het gehele etmaal, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Zorg in de nabijheid betreft een vorm van beschikbaarheid van zorg waarbij op initiatief van de zorgverlener zowel op geplande als op ongeplande momenten zorg wordt geboden. De kosten van technische voorzieningen (zoals alarmeringsystemen) voor het bieden van toezicht zijn voor de zorgaanbieder die er voor kiest hier gebruik van te maken. Dit geldt voor alle leveringsvormen. Een interventie kan bijvoorbeeld correctie van het gedrag inhouden, of het bieden van persoonlijke verzorging of verpleging.

Alarmeringsapparatuur kan ook worden aangeschaft, omdat dit bijvoorbeeld een gevoel van veiligheid geeft in verband met (hoge) leeftijd. De alarmeringsapparatuur valt dan niet onder het basispakket. U kunt dan een verzoek voor vergoeding hiervan indienen bij de gemeente waarin u woont.

Alarmeringsapparatuur valt onder het eigen risico.

 • De vergoeding bestaat uit de levering op huurbasis van een persoonsalarmeringsysteem met 1 alarmknop, inclusief de dienstverlening, de nazorg en de noodzakelijke reparaties, waarmee dus de leveringskosten en het systeem volledig worden vergoed.
 • De abonnementskosten van de alarmcentrale komen voor uw eigen rekening. De maandelijkse kosten zullen maandelijks worden geïncasseerd van uw rekening.
 • Heeft u een aanvullende verzekering waaruit ook de abonnementskosten van de alarmcentrale worden vergoed, dan zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige aanvullende verzekeringen heeft u geen medische indicatie nodig en wordt ook sociale alarmering vergoed. Hierbij verzorgen mantelzorgers de alarmopvolging.

Onder ''vergoedingen'' op deze website staan de zorgverzekeraars waar ZorgServicePunt+ voor u een vergoeding kan aanvragen. Staat uw zorgverzekeraar er niet tussen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 1. Vul het indicatieformulier van uw zorgverzekeraar in, het indicatieformulier kunt u downloaden onder ''vergoedingen" op deze website. Bij leverancier vult u ZorgServicePunt+ in en bij gecontracteerd ‘Ja’.
 2. Het indicatieformulier kunnen wij ook per post of per mail aan u toezenden. Hiervoor kunt u ons bellen op telefoonnummer 026-3815174 of een mail sturen aan info@zorgservicepuntplus.nl.
 3. Neem contact op met uw huisarts voor een handtekening of, indien nodig, een verwijsbrief.
 4. Stuur het ingevulde indicatieformulier en/of de verwijsbrief van de huisarts naar het adres zoals vermeld op het indicatieformulier of naar: ZorgServicePunt+, Mooieweg 2, 6831 AD Arnhem. Per mail kan het naar: info@zorgservicepuntplus.nl.
 5. Uw aanvraag zal vervolgens in behandeling worden genomen ter beoordeling.
 6. U ontvangt bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.
 7. Zodra u een schriftelijke akkoordverklaring ontvangt van uw zorgverzekeraar, dan verzoeken wij u een kopie van deze akkoordverklaring te zenden aan: ZorgServicePunt+, Mooieweg 2, 6831 AD Arnhem. Per mail kan het naar: info@zorgservicepuntplus.nl.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Vaste alarmering

Bij vaste alarmering wordt het alarmapparaat vast in uw huis geinstalleerd. Het alarmapparaat wordt gevoed middels een stopcontact en heeft in geval van stroomuitval een noodbatterij. Het alarmapparaat werkt via GSM met een simkaart, waarmee de alarmoproepen worden verzonden. Op het alarmapparaat kan randapparatuur worden aangesloten, zoals bijvoorbeeld brandalarm of inbraakalarm. Bent u in de buurt van het alarmapparaat dan kunt u via het apparaat spreken en luisteren. Indien u alarm maakt via vaste alarmering is altijd duidelijk dat u in uw huis alarm maakt. Een zorgopvolger weet dus altijd precies waar u zich bevindt.

Mobiele alarmering

Bij mobiele alarmering kunt u het mobiele alarmapparaat overal (wereldwijd) mee naar toe nemen. Het alarmapparaat wordt gevoed met batterijen. De batterijen kunnen opgeladen worden via een USB-kabel of in een oplaadstation. Het alarmapparaat werkt via GSM met een simkaart, waarmee de alarmoproepen worden verzonden en verstuurt tegelijkertijd GPS-coordinaten van uw positie waar u zich bevind. Op het alarmapparaat kan geen randapparatuur worden aangesloten. Met het alarmapparaat kunt u spreken en luisteren. Met GPS kan vastgesteld worden dat u zich in een gebouw bevind, maar niet exact waar in het gebouw. Ook de positiebepaling buiten gebouwen kan afwijken van de plek waar u zich exact bevind. Zolang u nog kunt spreken is dit geen probleem, immers via de spreek-luisterverbinding kunt u dit zelf nader duidelijk maken.

Alarmering met 24/7 alarmcentrale

Bij alarmering met 24/7 alarmcentrale wordt uw alarmoproep altijd afgehandeld door een alarmcentrale, bemand door professioneel medisch opgeleid personeel, bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Bij een alarmoproep kunnen zij uw persoonlijke gegevens inzien. Indien nodig zorgen zij vervolgens voor verdere opvolging van professionele hulp of opvolging door hulp van door uzelf bepaalde alarmopvolgers.

Alarmering zonder alarmcentrale

Bij alarmering zonder alarmcentrale wordt uw alarmoproep automatisch doorgezet naar door uzelf bepaalde alarmopvolgers. Er wordt automatisch contact opgenomen met alarmopvolgers via hun telefoon. Dit zijn er maximaal 3. Eerst wordt contact gezocht met alarmopvolger 1, dan met alarmopvolger 2 en tenslotte met alarmopvolger 3. Doorgaans dienen de alarmopvolgers in het bezit te zijn van uw huissleutel en moeten binnen 30 minuten bij u kunnen zijn en/of in elk geval adequaat kunnen handelen bij een alarmoproep.

VASTE ALARMERING

Vaste alarmering is voor mensen die in huis op zoek zijn naar extra veiligheid en zekerheid. Vaste alarmering helpt in onvoorziene situaties waarin u zich minder comfortabel voelt. Vaste alarmering wordt in uw huis geinstalleerd en aangesloten op een stopcontact. Alarmoproepen worden verzonden via het GSM-netwerk. Vaste alarmering is een compleet ingevulde dienstverlening. De dienstverlening is eenvoudig te gebruiken en is dag en nacht beschikbaar. Op het alarmapparaat kan randapparatuur worden aangesloten, zoals bijvoorbeeld brandalarm of inbraakalarm. Indien u alarm maakt via vaste alarmering is altijd duidelijk dat u in uw huis alarm maakt. Een alarmopvolger weet dus altijd precies waar u zich bevindt.

U draagt een polsband of halskoord. Deze is voorzien van een contactknop waarop u kan drukken mocht er iets aan de hand zijn. Ook het alarmaparaat is voorzien van een contactknop. Zodra u even drukt op een knop, wordt automatisch contact opgenomen met een alarmcentrale of met alarmopvolgers (alarmopvolgers) via hun telefoon. Indien u in de buurt bent van het alarmapparaat kunt u spreken en luisteren.

Het alarmapparaat wordt aangesloten, in de ruimte waar u zich het meest bevind, op het GSM-netwerk. Er zit een duidelijke contactknop op het apparaat, en u draagt een polsband of halskoord die ook is voorzien van een contactknop. Eén van de contactknoppen drukt u even in om te alarmeren. Indien u in de buurt bent van het alarmapparaat kunt u spreken en luisteren. Eventueel kunt u het volume aanpassen. Het alarmapparaat wordt aangesloten via een stekker in het stopcontact en heeft tevens een noodbatterij in het geval de stroom uitvalt.

Het klantportaal ondersteunt de dienstverlening van vaste alarmering. Het klantportaal is bedoeld voor uzelf, uw familie, alarmopvolgers of zorgverleners. U kunt inloggen via een beveiligde internetverbinding. De basisgegevens van de gebruiker en de contactpersonen kan worden bekeken. U kunt zich afmelden, en u kunt wijzigingen en storingen doorgeven.

Zowel de polsband als het halskoord voorzien van de contactknop is waterdicht. Het alarmapparaat is niet waterdicht.

MOBIELE ALARMERING

Mobiele alarmering is voor mensen die in huis en buitenshuis op zoek zijn naar extra veiligheid en zekerheid. Mobiele alarmering helpt in onvoorziene situaties waarin u zich minder comfortabel voelt. Mobiele alarmering is een compleet ingevulde dienstverlening en is direct klaar voor gebruik. Er hoeft niets geinstalleerd te worden. De dienstverlening is eenvoudig te gebruiken en is dag en nacht beschikbaar. Op het alarmapparaatje kan geen randapparatuur worden aangesloten. Met het alarmapparaatje kunt u spreken en luisteren. Het alarmapparaatje is tevens voorzien van GPS, waardoor de positie altijd bekend is. Met GPS kan vastgesteld worden dat u zich in een gebouw bevind, maar niet exact waar in het gebouw. Ook de positiebepaling buiten gebouwen kan afwijken van de plek waar u zich exact bevind. Zolang u nog kunt spreken is dit geen probleem, immers via de spreek-luisterverbinding kunt u dit zelf nader duidelijk maken.

U draagt een mobiel apparaatje bij u of indien uitgevoerd in horlogevorm draagt u het om de pols. Deze is voorzien van een contactknop waarop u kan drukken mocht er iets aan de hand zijn. Met 1 druk op de knop staat u in contact met uw contactpersoon (famile, buren, alarmopvolgers of 24/7 alarmcentrale). Er wordt automatisch contact opgenomen via hun telefoon. Zij krijgen een gesproken boodschap inclusief de positie door. Vervolgens kunt u met elkaar praten.

Het mobiele apparaatje is compact, lichtgewicht en net iets groter dan een luciferdoosje. U kunt het apparaatje gewoon meenemen; dragen aan de riem of met het bijgeleverde halskoord of indien uitgevoerd in horlogevorm dragen om de pols. Er zit een duidelijke contactknop op het apparaatje, die u even indrukt om te alarmeren. Als u alarmeert maakt u gebruik van de spreek-luisterverbinding op het apparaatje waardoor u met elkaar kunt praten. Eventueel kunt u het volume aanpassen. Het mobiele apparaatje is voorzien van GPS. Hiermee wordt uw positie bepaald en doorgegeven bij een alarmering. U kunt het mobiele apparaatje opladen met het bijgeleverde USB-oplaadsnoer met 220V stekker, of in een oplaadstation.

Mensen met dementie hebben vaak drang om naar buiten te gaan. Met het mobiele apparaatje is dit mogelijk omdat ze altijd en overal vindbaar zijn. Ook kan er een veilige zone ingesteld worden om de woning, de wijk, tot de dijk. Als deze wordt verlaten zal er automatisch gealarmeerd worden met een gesproken bericht. Hierin wordt verteld dat de veilige zone is verlaten en waar precies. Ook kunnen de contactpersonen altijd in het klantportaal zien waar de gebruiker is.

Het klantportaal ondersteunt de dienstverlening van mobiele alarmering. Het klantportaal is bedoeld voor uzelf, uw familie, alarmopvolgers of zorgverleners. U kunt inloggen via een beveiligde internetverbinding. U kunt in één oogopslag de huidige status van de verschillende alarmeringen zien. Er zit een interactieve kaart in met daarop de huidige positie en belangrijke locaties. Ook kan de historie van de alarmeringen, de batterijstatus van het mobiele apparaatje en de basisgegevens van de gebruiker en de contactpersonen worden bekeken. U kunt zich afmelden, en u kunt wijzigingen en storingen doorgeven.

Het mobiele apparaatje is spatwaterdicht.

Het mobiele apparaatje weegt 35 gram. In horlogevorm weegt het apparaatje 65 gram.

De batterijen gaan 72-96 uur mee, daarna moeten ze opgeladen worden. In horlogevorm gaan de batterijen 24-48 uur mee.

CLAVISIO SLEUTELKLUIS

De Clavisio sleutelkluis is ontwikkeld voor een veilige en snelle toegang tot uw woning. In de zwaar inbraakwerende sleutelkluis wordt een kopie van uw huissleutel ondergebracht.

Ja. De Clavisio sleutelkluis is onafhankelijk getest door Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG). Deze organisatie bepaalt de standaard met betrekking tot de mate van inbraakwerendheid van producten. De muurmontage en de SNAP-ON hebben de hoogste norm gehaald (SKG***). De Clavisio sleutelkluis wordt hiermee erkend door het Politie Keurmerk Veilig Wonen als een veilige toepassing bij woningen.

Doorgaans wordt de Clavisio sleutelkluis ingezet bij mensen die niet (of met zeer veel moeite) in staat zijn om de deur zelf te openen. Tevens wordt deze ingezet bij persoonsalarmering, zodat uw zorgverleners in geval van nood toegang kan krijgen tot de woning. Uw zorgverleners dienen in het bezit te zijn van de loper om de Clavisio sleutelkluis te kunnen openen.

Afhankelijk van de deursituatie zal er bepaald worden welke montagevorm er gebruikt wordt. Bij 80 tot 90% (afhankelijk van het gebied) van de gevallen is het mogelijk om de deurmontage (SNAP-ON) te gebruiken. Mocht de beugel echter niet te plaatsen zijn op de deur, dan zal er worden gekozen voor muurmontage. Indien er sprake is van een centrale entree, die toegang biedt tot meerdere woningen, zal er altijd muurmontage worden toegepast.

Ja, maar uitsluitend indien er bij de centrale entree een muur aanwezig is, waarop de wandmontage van de Clavisio sleutelkluis kan worden bevestigd. In overleg met de beheerder van het gebouw (en met diens toestemming) zal de beste plaats worden bepaald. Bij de centrale entree zal altijd muurmontage worden toegepast, in verband met risico’s van het verwijderen van de SNAP-ON. In deze gevallen zal er een sleutelkluis geplaatst worden bij de centrale entree én een sleutelkluis bij de toegangsdeur van uzelf. In de sleutelkluis bij de centrale entree wordt de sleutel ondergebracht van de toegangsdeur van de centrale entree. In de sleutelkluis bij uw eigen toegangsdeur wordt de huissleutel ondergebracht van uzelf. Beide sleutelkluizen kunnen worden geopend met dezelfde sleutel omdat ze onderdeel uitmaken van hetzelfde sluitplan. Bij elke bewoner achter dezelfde centrale entree hoeft alleen nog een sleutelkluis geplaatst te worden bij de toegangsdeur van de bewoner.

Iedere Clavisio sleutelkluis is onderdeel van een sluitplan. Dit sluitplan is uniek voor ieder team en biedt daarom ook uitsluitend toegang voor de medewerkers van dat team. Elke sleutel is uniek en wordt via een speciaal protocol uitgegeven.

De ruimte waarin de sleutel geplaatst kan worden is 8 cm x 4 cm x 1 cm (hxbxd). Indien een sleutel langer, breder of dikker is dan deze afmetingen zal deze niet in de Clavisio sleutelkluis geplaatst kunnen worden. Ruim 90% van de sleutels valt binnen deze afmetingen.

Nee, de Clavisio sleutelkluis is van roestwerend materiaal en is verder niet weergevoelig.

De Clavisio sleutelkluis heeft een volledig mechanische werking en is zeer onderhoudsvriendelijk. De installateur zorgt ervoor dat de sleutelkluis een laatste controlebeurt ontvangt voor deze wordt geplaatst. Mocht de Clavisio sleutelkluis niet naar behoren werken (bijvoorbeeld stroef open gaan) meldt dit dan bij de installateur.

De Clavisio sleutelkluis is spatwaterdicht en biedt bescherming tegen vocht en vuil.

De sleutelkluis wordt door de leverancier in bruikleen gegeven of u kunt de sleutelkluis kopen. In geval van huur betaalt u hiervoor een éénmalig bedrag voor (dé-)montage en vervolgens een huurbedrag per maand.

Deze kan besteld worden via thuisplatform.nl.

MASTERLOCK SLEUTELKLUIS

De MasterLock sleutelkluis is ontwikkeld voor een veilige en snelle toegang tot uw woning. In de hoog inbraakwerende sleutelkluis wordt een kopie van uw huissleutel ondergebracht.

Ja. De MasterLock sleutelkluis is onafhankelijk getest door Europese keuringsinstituten. Deze organisaties bepalen de standaard met betrekking tot de mate van inbraakwerendheid van producten.

Doorgaans wordt de MasterLock sleutelkluis ingezet bij mensen die niet (of met zeer veel moeite) in staat zijn om de deur zelf te openen. Tevens wordt deze ingezet bij persoonsalarmering, zodat uw zorgverleners in geval van nood toegang kan krijgen tot de woning. Uw zorgverleners c.q. mantelzorgers dienen de code te weten om de kluis te kunnen openen.

In alle gevallen zal muurmontage worden toegepast. Indien er sprake is van een centrale entree, die toegang biedt tot meerdere woningen, zal ook altijd muurmontage worden toegepast.

Ja, maar uitsluitend indien er bij de centrale entree een muur aanwezig is, waarop de wandmontage van de MasterLock sleutelkluis kan worden bevestigd. In overleg met de beheerder van het gebouw (en met diens toestemming) zal de beste plaats worden bepaald. Bij de centrale entree zal altijd muurmontage worden toegepast. In deze gevallen zal er een sleutelkluis geplaatst worden bij de centrale entree én een sleutelkluis bij de toegangsdeur van uzelf. In de sleutelkluis bij de centrale entree wordt de sleutel ondergebracht van de toegangsdeur van de centrale entree. In de sleutelkluis bij uw eigen toegangsdeur wordt de huissleutel ondergebracht van uzelf.

Iedere MasterLock sleutelkluis heeft een unieke toegangscode die uzelf in kunt stellen. Iedereen die uw toegangscode kent kan de sleutelkluis openen.

De MasterLock sleutelkluis heeft een extra grote opslag voor alle soorten sleutels en toegangskaarten.

Nee, de MasterLock sleutelkluis is van roestwerend materiaal en is verder niet weergevoelig.

De MasterLock sleutelkluis heeft een volledig mechanische werking en is zeer onderhoudsvriendelijk. De installateur zorgt ervoor dat de sleutelkluis een laatste controlebeurt ontvangt voor deze wordt geplaatst. Mocht de MasterLock sleutelkluis niet naar behoren werken (bijvoorbeeld stroef open gaan) meldt dit dan bij de installateur.

De MasterLock sleutelkluis is spatwaterdicht en biedt bescherming tegen vocht en vuil.

De sleutelkluis wordt door de leverancier in bruikleen gegeven of u kunt de sleutelkluis kopen. In geval van huur betaalt u hiervoor een éénmalig bedrag voor (dé-)montage en vervolgens een huurbedrag per maand.

Deze kan besteld worden via thuisplatform.nl.

Nee, de Masterlock sleutelkluis kan zonder code niet geopend worden en ook niet meer gedemonteerd worden.

LEEFSTIJLMONITORING

Leefstijlmonitoring werkt bij iedereen, omdat het systeem zich aanpast aan uw persoonlijke levensstijl.

Ja, alleen is het systeem dan minder relevant, aangezien mensen die samenwonen doorgaans een oogje op elkaar houden. Bovendien zullen leefstijlpatronen moeilijker te herkennen zijn, omdat het systeem geen verschil ziet tussen beide bewoners

De onderdelen worden door professionele servicemonteurs gemonteerd in uw woning en de app wordt geinstalleerd op het device van uw mantelzorger. Tevens geeft de monteur een persoonlijke korte uitleg. Daarna: direct klaar voor gebruik.

Ja, u heeft een permanente internetverbinding nodig om leefstijlmonitoring te kunnen gebruiken.

Vaak beschikt u toch over een internetaansluiting (als onderdeel van uw televisie/telefonie abonnement) maar bent u daarvan niet van op de hoogte. Dit kunt u op twee manieren controleren:

 • Op de factuur van de betrokken provider. Alle All-in (of 3-in1) abonnementen omvatten een geschikt Internetabonnement.
 • Connecties aan de achterkant van de aanwezige TV-kastjes (set-top box) – aanwezigheid van de UTP/Ethernet connectoren is een duidelijke indicatie voor de beschikbaarheid van de internetaansluiting.

In alle andere gevallen, kunt u via onze bestelapplicatie een mobiel modem met een internetabonnement (mee) bestellen. Dit modem is uitsluitend bedoeld voor gebruik i.c.m. het leefstijlmonitoring systeem en kan niet gebruikt worden voor algemeen toegang tot het internet.

Leefstijlmonitoring is niet bedoeld voor (persoons)alarmering. Het systeem geeft op basis van activiteit in de woning een advies over abnormale situaties en dient slechts als hulpmiddel.

Het systeem leert uw gebruikelijke gedrag. Als u verdachte inactief laat zien wordt dit opgemerkt door het systeem. Voor de meeste gebruikers ligt deze inactiviteitstijd tussen de 30 minuten en 2 uur. De standaardversie doet dit alleen overdag. Het systeem kan uitgebreid worden met een bedsensor waardoor het ook ’s nachts verdachte inactiviteit kan opmerken.

Controleert u alstublieft of de betreffende sensor goed geïnstalleerd is en probeert u het daarna opnieuw. Ga naar Instellingen (Settings) en kies “test sensoren”. In dit scherm kunt u zien of de goede sensor is geïnstalleerd. Toilettering wordt overigens nooit weergegeven in het activiteitenscherm. Zie ook pagina 51 van de handleiding.

Het systeem moet uw gedrag in de eerste weken leren. Na een paar weken weet het systeem uw ritme beter en zal dit niet meer voorkomen.

Om de privacy van u te beschermen wordt de geschiedenis van de bezochte locaties / de gedetailleerde looproute van u niet weergegeven. Deze is in de praktijk ook bijna nooit nodig. U krijgt wel ter aller tijden de laatste bekende locatie in het “Nu” scherm te zien.

Indien u bedlegerig bent en/of ’s avonds bezoek krijgt van familie of thuiszorg, terwijl u in bed ligt, dan zal het systeem niet in staat zijn om uw slaappatronen en binnen/buiten activiteiten goed te herkennen. In deze gevallen dient het systeem uitgebreid te worden met de optionele bedsensor. Deze kan gewoon via de bestelapplicatie bijbesteld worden. Toepassing van de bedsensor heeft ook andere voordelen zoals hieronder verder vermeld.

Het slaapgedrag en de aanwezigheid in bed kunnen bijna real-time (met 1-2 min vertraging) in de app gevolgd worden, 24 uur per dag. Gedurende de gebruikelijke slaapperiode geldt een inactiviteitsmelding van 30 minuten. De mantelzorger ontvangt een push-notificatie van het type “Verdachte inactiviteit” indien u uit bed bent en in deze periode langer dan 30 minuten geen beweging gedetecteerd is in de woning. Buiten de slaapperiode geldt het gedragspatroon afhankelijke inactiviteitsperiode.

Er worden geen camera’s gebruikt. Het systeem laat alleen een hoog niveau overzicht van de dagactiviteiten zien en geen gedetailleerde sensor informatie. Daarnaast, het is mogelijk om de privacy instellingen van het systeem volledig aan te passen aan uw eigen wensen. Dit kan middels de privacy module binnen de accountmanagement pagina. Daarmee kan bijvoorbeeld het monitoren van verschillende type activiteiten selectief uitgeschakeld worden. Zie voor meer informatie over privacy andere artikelen verder in deze ‘meest gestelde vragen’.

Uw gegevens zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor diegenen die toestemming hebben gekregen.

Nee, om uw privacy te beschermen gebruikt het systeem uitsluitend “blinde sensoren”, zoals infrarood bewegingssensoren en open-dicht sensoren.

Nee, uw gegevens worden beveiligd opgeslagen voor analyse en in geen geval voor andere (commerciële) doeleinden gebruikt.

Nee, het pakket is geen medisch apparaat en heeft geen medische goedkeuring. De gegevens mogen niet gebruikt worden voor een medisch oordeel. Raadpleeg uw arts bij twijfel over de gezondheid.

Alle onderdelen worden voortdurend extern gecontroleerd. Mocht er onverhoopt iets haperen, dan ontvangt u daarvan automatisch bericht via de app. Wilt u controleren of de sensoren werken ga dan naar “Instellingen (Settings)” en kies “test sensoren”. In dit scherm kunt u zien of de goede sensor is geinstalleerd. Toilettering wordt overigens nooit weergegeven in het activiteitenscherm. Zie ook pagina 51 van de handleiding.

De stralingsenergie die het systeem afgeeft is ongeveer een miljoen keer kleiner dan die van een mobiele telefoon.

Heel weinig, het systeem gebruikt jaarlijks minder energie dan u nodig heeft om een liter water aan de kook te brengen. De batterijen gaan bij normaal gebruik 5 tot 10 jaar mee. Als ze aan vervanging toe zijn, krijgt u daarvan automatisch een melding.

Gewoonlijk niet, maar als u een kat heeft, is het beter om de bewegingssensoren niet op hoge objecten, zoals tafels en ladekasten, te richten. Grote huisdieren (hoger dan 80 cm) kunnen van invloed zijn op de bewegingssensoren.